Happy New Year of the Thunder-Horse 2014

Dear Akhaldanner,
We are glad to present to you the 32nd AKHALDAN I CHING CALENDAR, showing the
Chinese Year of the Thunder-Horse 2014.

paard20141_sm

This year starts on Thursday the 30th of January 2014 at 21,20 A.T .(Amsterdam Time) and ends on Tuesday the 20th of January 2015. A short Chinese astrological year!
Attention: The Moon  in the upper right corner of the little squares (vector) is not
shown every day, only when  enters in a new star sign. You can see when  is enlightened (  ).
When the same I Ching Hexagram happens the next day, with the same line functioning and the 
in the same star sign, it is not repeated and shown. Gives me more space to write down the
oracle’s judgement (which specific line comes into existence) of that specific day!
The Chinese star sign Horse is the Chinese equivalence of the western star sign
Sagitarrius  meaning: Long travelling, life opinion, ideals, religion, wisdom, tolerance, openmindedness,
philosophy, expansion, university, other cultures. This year will express a lot of
Samsara (0 till days). The Time Spirit is low from February 2014 till the 19th of July 2014 and
in October and beginning of December 2014! Very high in August, September 2014 and January
2015, with even 7 stars days enlightened!
So important: Be receptive and in they heart, withdraw into the inner Self. It is a time where the
good has to hide and the bad one’s dictate, as it seems! But not for long (see January 2015) A
Horse is bright-minded, wants insight, wisdom, to graze the horizons, travel long, see other
cultures and therefore very impatient. This year is Yang, outgoing, philosophical. It is
governed by the planet Jupiter  = Expansion, growth.
The colour is purple and the tune is la ( A ).
So this will be a year of gaining wisdom, meeting other cultures and at the end
enlightening! .

This year is governed by the I Ching Hexagram

51 (thunder below; thunder above )
The arousing

The Judgement
Thunder comes, spreading terror afar,
but shock also brings success and joy,
for now is the time of reverence.
As God comes forth in THE AROUSING.

The image
Thunder repeated: the image of shock.
Thus in fear and trembling,
the wise man examines himself
to set his life in order and to shape it.
.
Lao Tse says about number 51
All things arise from Tao. They are nourished by Virtue.
They are formed from matter. They are shaped by environment.
Thus the ten thousand things all respect Tao and honor Virtue.
Respect of Tao and honor of Virtue are not demanded,
But they are in the nature of things.
Therefore all things arise from Tao. By Virtue they are nourished,
developed, cared for, sheltered, comforted, grown and protected.
Creating without claiming, doing without taking credit,
Guiding without interfering.
This is primal Virtue.

Secret Dakini Oracle 51 = : The Path of the Self related to Psyche evolution,
abandoning of restrictions made by the ego, adaptation, unconscious motivations.

Well dear cosmic conscious friends may this calendar be a guide in this open-minded and
philosophical year of the Thunder-Horse Sarvamangalam ( all sentient beings are happy)

 

You can get a PDF copy of this calendar by contacting the above email or website!
manojhermans@yahoo.co.uk ; www.akhaldan.info

AKHALDAN is an astro-ecological society of learned beings like you and me, since 1983.
Akh means Heaven, Al is God and Dan signifies the Here and Now.(hemeltjegodhiernogaantoe)

Een vogelvlucht over 2014, het jaar van het Donderpaard!

Het Chinese jaar van het ongeduldige Donderpaard begint op Donderdag 30 januari
2014 om 21.20 uur (Amsterdamse Tijd) en eindigt op Dinsdag 20 Januari 2015 om 12:43 A.T.
Het Chinese sterrenbeeld Paard is identiek aan het westerse sterrenbeeld Boogschutter ()
wat staat voor: Lange reizen, wijsheid, tolerantie, inzicht, filosofie, wijsbegeerte, open geest,
levensovertuiging, religie, het geloof, God, andere culturen en het laatste vuurteken. Al deze
begrippen zullen een belangrijke rol spelen in dit jaar.
De goeden en eerlijken dienen zich te verbergen tot het eind van dit jaar. Zij dienen
zich in zich zelve terug te trekken, overleven met een sterke innerlijke levensovertuiging en
uiterlijke rust en stilte. Laat de ineenstorting van het corrupte kapitalistische systeem over
aan de slechteriken. Mensen met ambitie en oneerlijk gedrag, die alleen aan zichzelf denken en niet aan de maatschappij als geheel, zullen uiteindelijk aan invloed verliezen en zelfs
aangevallen worden. Want in het begin lijkt het erop dat de gemenen, brutalen en
kwaadaardigen het voor het zeggen hebben, tot het eind van dit ongeduldige Paardjaar. Dan slaat alles om, want zonder de goeden kunnen de kwaden uit zichzelf niet leven. Geen Zon, geen schaduw!
De stemming van dit jaar kan het best weergegeven worden door de I Tjing
De I Tjing is een zeer oud Chinees Orakelboek (van 3000 voor Christus), dat werkt met 8
elementen. De 4 ‘universele’: Hemel (Lucht), Aarde, Vuur en Water. De 4 ‘aardgebonden’:
Wind, Donder, Berg en Zee (Meer). Door lange en meditatieve waarneming van deze
elementen is dit ‘Heilig Boek’ ontstaan. De beste uitvoering is die van Richard Wilhelm!
Het universeel TAO (I Tjing hexagram) van dit jaar is nummer:
51 “De Donder, de Schok, het Opwindende” (Donder beneden, Donder boven)
Het Oordeel
De Schok brengt welslagen.
De Schok komt: Hu, Hu!
Lachende woorden: Ha, Ha!
De Schok maakt honderd mijl aan het schrikken,
En hij laat niet offerlepel en kelk vallen.
Als men innerlijk heeft geleerd, wat vrees en beven is, dan is men voor schrik door uiterlijke gebeurtenissen gevrijwaard. Zulk een diepe innerlijke ernst, waartegen alle uiterlijke
verschrikkingen machteloos afstuiten, is de geestesgesteldheid van de ware leiders.
Het Beeld
Voortgezette donder: het beeld van de Schok.
Zo brengt de edele in angst en beven zijn leven in orde
en onderzoekt hij zichzelf.
Zo staat de edele vol ontzag tegenover de “wonderwerken Gods”; hij tracht rechtvaardig te
leven en onderzoekt zijn hart, of er heimelijk niets de goddelijke wil weerstreeft.
Zo is dus ontzag de grondslag voor een waarachtig leven.
Na het Chinese Jaar van de Donderslang (behoorlijk oneerlijk en openbaar) begeeft
zich de kosmische Tijdsgeest ook in dit jaar van het Donderpaard vaak in de lagere regionen!
In 2014 bevinden we ons vaak in Samsara (de wereld van 1001 dingen en gevoelens!). Zeer laag, dat wil zeggen vele een en twee sterrendagen ( * dan wel ** ). Helemaal beneden aan de Levensboom die gaat van 0 naar 7 sterren. Dus de kosmische energieën scheppen dit jaar vele ‘aardse’ dagen, vooral in het begin van dit ongeduldige jaar!
Nirvana (de hemel, meer dan ) beleven we eind Augustus, September 2014 en vooral
in Januari 2015 met zelfs 7 sterrendagen (zie www.akhaldan.info ).
Voor een verdere verdieping van dit Orakel leze men zelve de I Tjing!
Men ziet universeel (de achtergrondstemming van het hele jaar, nummer 51),dient
men op zijn hoede te zijn. Alleen met innerlijke rust en vastberadenheid kan men de
chaotische toestanden overleven. Meditatie dus! Zie daarvoor de AKHALDAN I TJING
KALENDER 2014 (www.akhaldan.info) . In deze kalender zijn voor elke dag de
orakelspreuken in het Engels weergegeven en hij is in PDF vorm via het internet verkrijgbaar.
Want, zoals gezegd, het is de tijd voor Samsara, vele zeer aardse dagen met vele
aardse verschijnselen en zorgen, vooral van Februari tot midden Juli 2014. Het is werkelijk
Yin-Yang. Begin laag, eind hoog. Een groot lichtpunt in deze tunnel is dat alleen
inspanningen ten dienste van de maatschappij, zodat velen ervan profiteren kunnen, lonen.
Egoïstische drijfveren en ambities zijn gedoemd te mislukken! En midden Januari 2015 de
Verlichting als de verblindende uitgang van de tunnel! Door het vele Samsaragebeuren met de elementen Donder I Tjinghexagram nummer 51 (voorjaar) en Wind nummer 57 ( eind Juni tot midden Juli 2914) als veel voorkomende gebeurtenissen laat de aardse zwaartekracht zich zeer sterk gelden. De redding ligt in diepe meditatie en bescheidenheid (nummer 52 en 15 in de I Tjing!).
Degenen, die zo wijs en rijk, in het bezit van een I Tjing (Richard Wilhelm uitvoering)
zijn, kunnen natuurlijk dit verhaal goed verdiepen, de anderen zij een aanwijzing gegeven!
Voor een groter kosmisch bewustzijn
Manoj Hermans. www.akhaldan.info